+48 500 480 505    |             |    

Regulamin - Skoki spadochronowe w tandemie

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Niniejszy Regulamin przedstawia Wam ogólne warunki sprzedaży oraz sposób realizacji Voucherów.

 

Zawarliśmy w nim najważniejsze zagadnienia. Jednak proszę, pamiętajcie, że w razie dodatkowych pytań – jesteśmy do Waszej dyspozycji pod naszym numerem telefonu 500 480 505,  możecie także do nas napisać na Facebooku FB-SKOKIBB Skoki tandemowe lub na nasz adres mailowy skokibb@op.pl

 

 

SKOK SPADOCHRONOWY W TANDEMIE JEST SPORTEM EKSTREMALNYM, 
DLATEGO TAK WAŻNE JEST ZACHOWANIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA.

 

1.  W ciągu 14 dni od zakupu Vouchera (jeżeli nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany termin na jego realizację) Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, informując o tym Firmę SKOKI BB Robert Malarczyk w formie pisemnej wysyłając pismo pocztą na adres siedziby firmy ul.Lwowska 18A/2 43-300 Bielsko-Biała lub na adres skokibb@op.pl. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego została dokonana płatność.

 

2. Voucher wystawiany  jest Imiennie, na konkretną osobę. Nie podlega On wymianie na środki finansowe czy inną usługę. Nie może być on odsprzedany czy przekazany komuś innemu.

 

3. Ważność Vouchera widnieje na dole Vouchera. Nie podlega ona przedłużeniu.

 

4. Dopłata do Vouchera zadatkowego jest zgodna z aktualnym cennikiem.

 

5. Aby umówić się na skok należy skontaktować się z nami telefonicznie pod nr 500 480 505 (zamieszczonym w widocznym miejscu na Voucherze) minimum dwa tygodnie przed planowanym skokiem czy końcową datą ważności vouchera. Na każdy weekend (dzień skoczny) jest ograniczona ilość miejsc.

 

6. Na skok w tandemie i jego organizację należy zarezerwować sobie około 3 godzin.

 

7. Przy dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość zmiany miejsca wykonania skoku względem miejsca pierwotnie wybranego. Firma SKOKI BB zastrzega sobie prawo zmiany ustalonego miejsca realizacji skoku na inny, w przypadku kiedy zorganizowanie go w pierwotnie wybranym miejscu jest to  nie możliwe (Np. zbyt mokra nawierzchnia płyty lotniska, Notam nałożony na lotnisko, Imprezy masowe organizowane na terenie lotniska, konkursy, wydarzenia sportowe organizowane przez Aeroklub). Taka zmiana nie jest podstawą do zwrotu vouchera ani do innych roszczeń wobec Firmy SKOKI BB.

 

8. Voucher traci ważność  (uważa się go za wykorzystany) wówczas gdy Klient zarezerwował termin i nie stawił się na lotnisko bez uprzedniego poinformowania organizatora o tym fakcie (nie później niż 3 dni przed realizacją skoku).

 

9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z powodów niezależnych od  Firmy  SKOKI BB (braku możliwości rezerwacji przestrzeni powietrznej, opóźnień w dostarczeniu samolotu z przeglądów, napraw serwisowych) Firma może w każdym momencie zmienić termin realizacji skoku, także w przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych lub innego zdarzenia niezależnego od  Firmy SKOKI BB może Ona odmówić wykonania usługi ze względów bezpieczeństwa. W obu przypadkach ustala się nowy termin a Klient nie może żądać od Firmy SKOKI BB zwrotu kosztów np. dojazdu czy noclegu.

 

10. Do skoku dopuszczeni są pasażerowie o masie ciała nie większej niż 105 kg. Waga pasażera jest każdorazowo sprawdzana przed wykonaniem skoku. W sytuacji gdy z powodu przekroczenia wagi realizacja skoku jest niemożliwa voucher/wpłatę uważa się za wykorzystane.

 

11. Personel Firmy SKOKI BB odmówi wykonania skoku z osobą, której stan wskazuje na spożycie środków odurzających – środki za zakupiony skok / voucher nie zostaną wówczas zwrócone.

 

12. Osoby niepełnoletnie – z uwagi na regulacje prawne – powinny stawić się na skok wraz z rodzicami, lub opiekunami prawnymi.  Zgoda na skok powinna być podpisana przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

EKIPA SKOKI BB